Skip to main content

Parla'm amb les mans i escolta'm amb els ulls: introducció a la llengua de signes catalana

Course supported in another platform


DATES DEL CURS PENDENTS DE PUBLICAR

Sobre el curs

La Universitat Pompeu Fabra és una universitat de referència en la docència i en la recerca en llengua de signes catalana (LSC), que és la llengua de modalitat visuogestual usada per la comunitat de persones sordes signants a Catalunya. La UPF és la primera universitat de l’Estat espanyol que ofereix graus universitaris amb la llengua de signes catalana (LSC) com a idioma de treball. Compta amb un grup de recerca consolidat que té diversos projectes de recerca competitius en ple funcionament i amb abast internacional. La docència i la recerca en LSC impliquen a la UPF un equip docent i investigador format per professionals sords i oients, i lingüistes, amb capacitat formativa contrastada als nivells de grau, màster i doctorat vinculats principalment al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

El MOOC pretén, d’una banda, iniciar els participants en l’aprenentatge de la llengua de signes catalana i, també, sensibilitzar la població en general sobre la necessitat i l’enriquiment que implica la comunicació amb les persones sordes per mitjà de la seva llengua natural, que és la llengua de signes. Tot i que la llengua de signes catalana té un reconeixement normatiu important, és una llengua desconeguda i poc visible perquè la sordesa és una discapacitat generalment poc visible. Afavorir que la població en general, i la comunitat universitària en particular, conegui i s’aproximi a la realitat de la comunitat sorda és enriquidor, tant per a les persones sordes com per a les oients, i contribueix a evitar l’exclusió social a què s’aboca la comunitat sorda en general.

Les llengües de signes són a més un objecte d’estudi lingüístic d’interès creixent arreu i el cas de la llengua de signes catalana és un espai de recerca especialment valorat per lingüistes d’altres llengües de signes del món.

No existeix en l’entorn europeu una experiència de formació oberta i massiva en llengües de signes i no existeix una formació reglada de la LSC més enllà de l’àmbit geogràfic de Catalunya. En aquest context, el MOOC “Parla'm amb les mans i escolta'm amb els ulls: introducció a la llengua de signes catalana” ofereix la solvència de l’expertesa dels seus promotors, la implicació de la Universitat Pompeu Fabra en termes de suport institucional i de responsabilitat social.

Equip acadèmic

Course Staff Image #1

Josep Quer

Josep Quer és professor investigador ICREA vinculat al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, des del 2009. Va ser catedràtic de lingüística romànica de la Universitat d’Amsterdam durant els anys 2007-2008. És doctor en Lingüística per la Universitat d’Utrecht, màster en teoria gramatical a la UAB i llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona. Ha publicat nombrosos llibres, articles en revistes internacionals i ha participat en diverses obres col·lectives, i és l’iniciador d’una línia de recerca en lingüística teórica sobre llengües de signes. És director del programa europeu COST per al desenvolupament de gramàtiques de referència de llengües de signes, i director del Laboratori de la LSC/ LSC Lab ( http://parles.upf.edu/ca/content/laboratori-de-llengua-de-signes-catalana), que és un grup de recerca dedicat a la descripció i a l’anàlisi formal de les gramàtiques de les llengües de signes, especialment de la gramàtica de la LSC.

Course Staff Image #2

Delfina Aliaga

La llengua de signes catalana és la seva llengua materna i sempre ha treballat en la docència i recerca d’aquesta llengua. És professora associada al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF. Imparteix classes de llengua de signes catalana als graus en Traducció i Interpretació, i Llengües Aplicades, i té llarga experiència en tècniques pedagògiques per a l’ensenyament de la llengua de signes. És investigadora del grup LSC Lab, que es dedica a la recerca teòrica i aplicada de la llengua de signes. Ha publicat diversos articles sobre característiques de la llengua de signes catalana i sobre barreres de comunicació entre els estudiants sords.

Course Staff Image #3

Santiago Frigola

Imparteix classes de llengua de signes des de fa 20 anys a centres de diferents nivells (grau en Traducció i Interpretació i grau en Llengües Aplicades de la UPF, al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Interpretació de llengua de signes, postgraus i màsters de la UPF i UdG). És investigador de la llengua de signes catalana des de fa 15 anys, primer a la UB i actualment a la UPF, i també és membre del Laboratori de LSC de la UPF. És professor associat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF. Ha publicat diversos articles científics sobre la LSC. Prové d’una família de 4 generacions de sords, fet que implica que la llengua de signes sigui la seva llengua materna, la llengua amb què conviu, amb què es relaciona i amb què pensa.

Course Staff Image #4

Cristina Gelpí

Exdegana de la Facultat de Traducció i Interpretació (2010-2013), on va promoure un pla de comunicació per a la llengua de signes catalana a la Facultat que està actualment en fase de desplegament. És doctora en Filologia Catalana, llicenciada en Dret i llicenciada en Filologia Catalana. És professora de traducció jurídica i lexicografia del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

  1. Course Number

    E25
  2. Classes Start

    Apr 01, 2016
Enroll