Skip to main content

ETCMOOC - Estructura i Tecnologia de Computadors

Course supported in another platform


Sobre el curs

Unitats funcionals del Computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la Informació. Electrònica i Sistemes digitals Combinacionals i Seqüencials. Esquema de funcionament d'un Computador i Introducció al Disseny de Computadors. Llenguatges màquina i assemblador.

  1. Course Number

    E05
  2. Classes Start

    Nov 23, 2014
  3. Classes End

    Jan 04, 2015
Enroll